Βυζαντινή Μουσική

Η εφαρμογή "Βυζαντινή Μουσική" είναι μια εφαρμογή με την οποία μπορείτε να ελέγχετε τον τόνο της φωνή σας στην κλίμακα της βυζαντινής μουσικής (Νη, Πα, Βου, Γα, Δι, Και, Ζω, Νη).
Επίσης υπάρχει η επιλογή να ακούτε τις νότες πατώντας το ανάλογο πλήκτρο - Φθόγγο, λειτουργώντας σαν διαπασών.
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή η εκκίνηση της αναγνώρισης του τόνου γίνεται αυτόματα και υποδεικνύεται με φωτισμό πάνω στον αντίστοιχο φθόγγο. Στα αριστερά υπάρχει δείκτης που απεικονίζεται με λεπτομέρεια ο τονος της φωνής σας σε σχέση με το ακριβές σημείο του φθόγγου (το οποίο βρίσκεται στη μέση της στάθμης). Ενώ δεξιά βρίσκεται μια μπάρα η οποία μετακινώντας την ρυθμίζει την ευαισθησία του μικροφώνου.


Βυζαντινή Μουσική - screenshotΒυζαντινή Μουσική - screenshothttp://www.1mobile.com/com.spiridonbousios.byzantinh-2257178.html