Ελληνικές Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις από τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές Ελληνικές ιστοσελίδες. Αυτόματη ενημέρωση κάθε 30 λεπτά, ειδοποιήσεις και widget (γραφικό στοιχείο) για ενημέρωση από την αρχική οθόνη της συσκευής, χωρίς να μπείτε στην εφαρμογή. Προστέθηκαν video δελτία ειδήσεων
Η εφαρμογή διαθέτει αναλυτικές ρυθμίσεις
  Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ανανέωσης, να τον απενεργοποιήσετε τελείως, να προσθέσετε τις δικές σας πηγές ειδήσεων, να βρείτε νέες ειδήσεις, να συνδεθείτε με forums και να αλλάξετε θέμα και εμφάνιση. Μπορείτε να διαγράψετε τα προεγκατεστημένα feeds, να προσθέσετε δικά σας και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν RSS feed με Widget. Greek News. Χρειάζεται internet για να ενημερωθεί. Αφού ενημερωθεί λειτουργεί και offline!
http://m.1mobile.com/com.greek.news.oatfihrukbrjpwvtnbg.html


  Ειδήσεις - στιγμιότυπο οθόνης   Ειδήσεις - στιγμιότυπο οθόνης   Ειδήσεις - στιγμιότυπο οθόνης   Ειδήσεις - στιγμιότυπο οθόνης

             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones