ΝΗΣΤΕΙΟΛΟΓΙΟ


http://www.greekapps.info/2015/01/nhsteiologio.html
Μια απλή αλλά χρηστική εφαρμογή για την παρακολούθηση των νηστειών της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης.
Συμπεριλαμβάνονται οι τακτικοί αλλά και οι χρονικά μεταβαλλόμενοι κανόνες νηστείας. Επίσης, παρουσιάζεται στην οθόνη (με tap σε κάποια ημέρα της εβδομάδας) απλουστευμένη ερμηνεία των κανόνων νηστείας με τις διατροφικές επιλογές της ημέρας, πλήρες εορτολόγιο και γνωμικά από τους Πατέρες της Ορθοδοξίας.
               
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones