Μάθε την προπαίδεια

Αυτή η απλή - και πλήρως εξελληνισμένη - εφαρμογή βοηθά τα παιδιά να μάθουν την προπαίδεια εξασκούμενα με διαφορετικών τύπων πολλαπλών επιλογών τεστ.
Μπορούν να επιλέξουν από τρεις τύπους τεστ:
1) βρίσκοντας το αποτέλεσμα ενός πολλαπλασιασμού
2) βρίσκοντας τον αριθμό που λείπει σε έναν πολλαπλασιασμό
3) βρίσκοντας το ζευγάρι των αριθμών που οδηγεί σε έναν πολλαπλασιασμό
Μπορούν να επιλέξουν το πλήθος των ερωτήσεων καθώς και την διάρκεια κάθε τεστ.
Η εφαρμογή δείχνει σε ένα διάγραμμα την πρόοδο και τα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπει να καθαρίσετε το ιστορικό οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.
Επίσης, παρέχει μια λειτουργία μελέτης, στην οποία τα παιδιά μπορούν να δουν μόνο τους πίνακες πολλαπλασιασμού και να τους μελετήσουν με το δικό τους ρυθμό.
Κατάλληλη για Α / Πρώτη, Β / Δευτέρα, Γ / Τρίτη Δημοτικού

  Μάθε την προπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Μάθε την προπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Μάθε την προπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Μάθε την προπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Μάθε την προπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Μάθε την προπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης