ΣταυρόΛΕΞΟ

 Το ΣταυρόΛΕΞΟ είναι μια εφαρμογή που ως σκοπό έχει να διασκεδάσει το χρήστη, ενώ την ίδια στιγμή αυτός εξασκεί το μυαλό του
Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
- Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σταυρολέξων. Τα σταυρόλεξα διακρίνονται σε 30, 20 και 15 στοιχείων.
- Ο χρήστης έχει δυνατότητα βοήθειας αν δεν γνωρίζει κάποια απάντηση
- Κάθε φορά που ο χρήστης ολοκληρώνει ένα σταυρόλεξο, τότε ξεκλειδώνεται το επόμενο
- Είναι offline

Αναβαθμίσεις:
Προστέθηκε νέα κατηγορία σταυρολέξων. Η νέα κατηγορία περιέχει σταυρόλεξα 15 στοιχείων και η μικρότερη λέξη έχει μήκος 6 γράμματα. Στην παρούσα φάση υπάρχουν διαθέσιμα 10 σταυρόλεξα στην εν λόγω κατηγορία και στο μέλλον θα προστεθούν και άλλα
Προστέθηκε μια ακόμη επιλογή με τίτλο "Άλλα" με την οποία ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον προγραμματιστή να επισκεφτεί τα κοινωνικά δίκτυα της εφαρμογής κτλ. Προστέθηκαν 5 νέα σταυρόλεξα 20 στοιχείων. Τα κουμπιά του πληκτρολογίου της εφαρμογής είναι αισθητά μεγαλύτερα

               
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones