Ημερολόγιο ψάρια

Η εφαρμογή "Ημερολόγιο ψάρια" δίνει μια ακριβής πρόβλεψη επιτυχίας σε ένα αλιευτικό ταξίδι και απευθύνεται σε όλους τους αλιείς. Ερασιτέχνες ή επαγγελματίες ψαράδες
Απλά κάντε κλικ στην ημέρα που σας ενδιαφέρει. Η πιθανότητα των αλιευμάτων παρουσιάζεται σε μια απλή γραφική μορφή για κάθε ψάρι.
Μπορείτε να επιλέξετε πρόβλεψη για συγκεκριμένα είδη ψαριών ή να  απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη για είδη ψαριών που δεν ενδιαφέρεστε

             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones