Εύρε τη Λέξη - Evre ti Leksi


Το «Εύρε τη Λέξη» είναι ίσως το πρώτο παιχνίδι που χρησιμοποιεί λέξεις από την Κυπριακή διάλεκτο
Περισσότερες από 5 χιλιάδες λέξεις έχουν ενταχθεί στο παιχνίδι και ο σκοπός του χρήστη είναι να αναγνωρίσει και να βρει τις λέξεις μέσα από το πλέγμα χαρακτήρων που εμφανίζεται

Η δυνατότητα του Online Battle είναι ακόμη υπό δοκιμασία

               
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones