Τεφτέρι (Παρουσιολόγιο)

Διαχείριση παρουσιών και πληρωμών του μαθητολογίου (παρουσιολόγιο, απουσιολόγιο).
Απευθύνεται σε δασκάλους που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, σε γυμναστές (personal trainers) αλλά και σε μεγαλύτερους οργανισμούς (π.χ φροντιστήρια, γυμναστήρια) και λύνει το πρόβλημα της καταγραφής και διαχείρισης για παρουσίες και πληρωμές των μαθητών.

Βασικό πλεονέκτηματα είναι ότι:
α) Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, εκτός από ένα απλό κινητό ή tablet.

β) Οι μαθητές μέσω της χρήσης QR Code, ή απλά εισάγοντας το αριθμό του κινητού τους μπορούν να δηλώσουν μόνοι τους την παρουσία τους.
γ) Υπάρχει δυνατότητα εβδομαδιαίας ενημέρωσης των μαθητών για τις παρουσίες, πληρωμές τους οπότε αποφεύγονται παρεξηγήσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο.

δ) Ο εκπαιδευτής ή το εκπαιδευτήριο μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους αναφορές (reports) που αυξάνουν την επιχειρηματική ευφυία τους (π.χ πόσοι και ποιοί μαθητές δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους)

Ένα ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο που χρεώνει παρουσίες και πληρωμές στις επαφές του κινητού. Διαθέτει επίσης δυνατότητα QR code scanning ώστε μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρο με πολλά άτομα, π.χ. τάξη, γυμναστήριο, συνέδριο. Οι χρήστες απλά περνάνε το QR code που τους έχει διανεμηθεί και χρεώνεται η παρουσία τους στην εφαρμογή.

Φυσικά είναι δυνατόν να χρεωθεί η παρουσία και μέσα από τον κατάλογο των επαφών του κινητού. Είναι χρήσιμο για όσους κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα (και σημειώνουν σε χαρτί ή ατζέντα τις ώρες που έχουν κάνει), για γυμναστές, δασκάλους χορού κ.ο.κ. αλλά και σε όλους μας που θέλουμε να κρατάμε πόσες π.χ. επισκέψεις πήγαμε στον οδοντίατρο (απλά χρεώνουμε με παρουσία την επαφή του οδοντιάτρου που έχουμε στο κινητό μας) ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις όταν φτάνει η ώρα της πληρωμής (κάναμε 5 μαθήματα, όχι κάναμε 4, ήρθα μόνο 1 φορά αυτό το μήνα στο γυμναστήριο κτλ...)
Για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η εφαρμογή δείτε το σχετικό video.


Τεφτέρι (Παρουσιολόγιο) - screenshotΤεφτέρι (Παρουσιολόγιο) - screenshotΤεφτέρι (Παρουσιολόγιο) - screenshotΤεφτέρι (Παρουσιολόγιο) - screenshotΤεφτέρι (Παρουσιολόγιο) - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.pylm.teftery

http://www.1mobile.com/teftery-attendance-tracking-955492.html

http://www.appbrain.com/app/teftery-%28attendance-tracking%29/com.pylm.teftery

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones