Μπουκάλα με θάρρος

Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την παρέα και τα πάρτυ!
#


Γύρισε τη μπουκάλα και φίλα τους όλους ή παίξε με τις έτοιμες προκλήσεις θάρρους που περιέχονται.
Οι προκλήσεις θάρρους ρυθμίζονται τόσο για ανήλικους όσο και για ενήλικες.

Ρυθμίσεις:

- επιλογή μπουκάλας (κλασσική, καλοκαιρινή, κόλα)

- επιλογή εικόνας φόντου (ξύλο, άσφαλτος, άμμος, πλακάκι)

- προκλήσεις θάρρους για ανήλικους, ενήλικες ή και να μην εμφανίζονται

- διάρκεια περιστροφής μπουκάλας (3"-10")

- ταχύτητα περιστροφής μπουκάλας (1-10)

- ήχος (με ή χωρίς)

μπουκάλα με θάρρος - screenshot

μπουκάλα με θάρρος - screenshotμπουκάλα με θάρρος - screenshotμπουκάλα με θάρρος - screenshot

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones