Τεφτέρι

Το τεφτέρι είναι μια απλή εφαρμογή όπου δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης πελατών για την δημιουργία λίστας χρέωσης και πίστωσης για τον κάθε πελάτη.

Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής κάποιον δεδομένων σε txt αρχείο (Λίστα πελατών , Λίστα χρέωσης/πίστωσης για κάθε πελάτη , Λίστα χρέωσης/πίστωσης γενικά).
Καθώς και δυνατότητα Backup και επαναφορά της βάσης δεδομένων ή διαμοιρασμός αυτής με email κ.τ.λ.
  Τεφτέρι - στιγμιότυπο οθόνης   Τεφτέρι - στιγμιότυπο οθόνης   Τεφτέρι - στιγμιότυπο οθόνης

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones