Πλοηγός

Ο Πλοηγός είναι εφαρμογή πλοήγησης που έχει αναπτυχθεί με σχετική άδεια της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για 450 Νησιά, 1150 Νησίδες, 500 Λιμένες, 450 Λιμενίσκους, 40 Μαρίνες, 150 Αλιευτικά Καταφύγια, 950 Ακρωτήρια, 65 Διαύλους, 250 Ναυτιλιακούς Κινδύνους, 900 Όρμους, 100 στενά, 150 Φάρους και περισσότερα, πάντα ενημερωμένη με τις τελευταίες οδηγίες προς ναυτιλλομένους.
Η μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πλοηγηθεί πολύ γρήγορα σε σημεία ενδιαφέροντος και να διαβάσει Ναυτιλιακές Πληροφορίες όπως Οδηγίες Είσπλου, Αγκυροβόλια, Ασφάλεια, Τοπικά Προγνωστικά Καιρού, Ανέμους, Ρεύματα, Εφοδιασμό, Τοπικές Αρχές, Υγειονομική Περίθαλψη, Επικοινωνία, Κίνδυνοι, Καταφανή Σημεία και άλλες ναυτικές οδηγίες για περιοχές που πρόκειται να επισκεφτεί με την αξιοπιστία των επιτόπιων ερευνών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.


             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones