ΚΥΝΗΓΟΣ

Η "ΚΥΝΗΓΟΣ" είναι η εφαρμογή που πρέπει να έχει στο κινητό του κάθε Έλληνας κυνηγός. Παρέχει γεωπληροφορίες αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες απαραίτητες για την πλήρη ενημέρωση του Έλληνα κυνηγού.
Η βασική λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στην παροχή χρήσιμης γεωπληροφορίας στον κυνηγό με ταυτόχρονο εντοπισμό
της θέσης του στον χάρτη. Συγκεκριμένα, για να μη φορτώνει η συσκευή σας δεδομένα που δεν είναι πρακτικά χρήσιμα, παρέχονται τα παρακάτω τέσσερα βασικά layers γεωπληροφορίας:
• Εκτροφεία Θηραμάτων
• Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές
• Καταφύγια Άγρια Ζωής
• Πυρήνες Εθνικών Δρυμών
Εκτός από τα παραπάνω τέσσερα βασικά layers γεωπληροφορίας - χάρτες παρέχονται και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με:
• Τα θηρεύσιμα είδη
• Τις ρυθμίσεις θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο
• Άδειες θήρας
• Τους νομικούς περιορισμούς
• Τους κανόνες και οδηγίες για την άσκηση θήρας
• Χρήσιμα τηλέφωνα
• Καιρός
• Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής
Η εφαρμογή λειτουργεί κανονικά σε κινητά τηλέφωνα και Tablet συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android από Έκδοση 4.1.2 και πάνω.
Κυνηγός, κυνήγι
ΚΥΝΗΓΟΣ - screenshotΚΥΝΗΓΟΣ - screenshotΚΥΝΗΓΟΣ - screenshotΚΥΝΗΓΟΣ - screenshot

           
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones