Πρώτες βοήθειες - First Aid

- Το παρόν δεν αποτελεί εγχειρίδιο εκμάθησης πρώτων βοηθειών.
- Τα άρθρα που περιέχονται είναι ένας συνοπτικός οδηγός για την υπενθύμιση των γνώσεών σας.
- Εάν δεν γνωρίζετε πρώτες βοήθειες, μπορείτε να διαβάσετε τον συνοπτικό οδηγό ώστε σε περίπτωση ανάγκης να γνωρίζετε τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε εσείς ή οι γύρω σας ώστε να μην χειροτερέψει η κατάσταση του θύματος

- Ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπόλογος των πράξεών του και το παρόν δεν μπορεί να
αποτελέσει σε καμία περίπτωση βάση ή αιτιολογία οποιασδήποτε πράξης.
- Εάν πραγματικά σας ενδιαφέρει η γνωρίζετε πρώτες βοήθειες, απευθυνθείτε σε κάποια εθελοντική ομάδα όπου θα παρακολουθήσετε θεωρικά και πρακτικά μαθήματα

  Πρώτες βοήθειες - First Aid - στιγμιότυπο οθόνης   Πρώτες βοήθειες - First Aid - στιγμιότυπο οθόνης   Πρώτες βοήθειες - First Aid - στιγμιότυπο οθόνης   Πρώτες βοήθειες - First Aid - στιγμιότυπο οθόνης

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones