Δηλωτή Counter

http://www.greekapps.info/2017/11/counter.html#greekapps


Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με σκοπό την καταμέτρηση πόντων του παιχνιδιού δηλωτής
  Δηλωτή Counter - στιγμιότυπο οθόνης   Δηλωτή Counter - στιγμιότυπο οθόνης


             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones