Μηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ

Μηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ
Η εφαρμογή παρέχει τις εξής λειτουργίες:
• Διάθεση στοιχείων και πληροφοριών του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος,
• Πρόγραμμα σπουδών
• Ωρολόγιο πρόγραμμα
• Πρόγραμμα εξετάσεων

• Προβολή της ροής ανακοινώσεων
• Προβολή της ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος
• Προβολή της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
• Χάρτης με οδηγίες πρόσβασης στη γραμματεία του Τμήματος
• Χάρτες και φωτογραφίες των αιθουσών διδασκαλίας
Αυτή η εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ, από την σπουδάστρια Κωνσταντίνα Θεοδώρου.


Μηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshotΜηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshotΜηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshotΜηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshotΜηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshotΜηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshotΜηχανικών Πληροφορικής-ΤΕΙ ΑΜΘ - screenshot

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theodoroy.ii