ΚΡΕΜΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η κρεμάλα είναι ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό παιχνίδι λέξεων.
Έχετε 8 επιλογές γραμμάτων για να βρείτε τη λέξη και να σώσετε το ανθρωπάκι από την κρεμάλα.
Μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία λέξεων με τις οποίες θέλετε να παίξετε ή να παίξετε και με
όλες τις λέξεις μαζί.
Η κρεμάλα είναι ένα δωρεάν παιχνίδι που καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο στη μνήμη και δεν θα σας ζητηθούν ιδιαίτερες άδειες και δικαιώματα κατά την εγκατάσταση.  ΚΡΕΜΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - στιγμιότυπο οθόνης   ΚΡΕΜΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - στιγμιότυπο οθόνης   ΚΡΕΜΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - στιγμιότυπο οθόνης   ΚΡΕΜΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.apps.centaurus.hangmannew

http://m.1mobile.com/com.gmail.apps.centaurus.hangmannew.html