Μετρητής Ισχύος

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να μετρήσετε πόσο σας χρεώνει η ΔΕΗ.
Μετράτε μία περιφορά του δίσκου στο ρολόι της ΔΕΗ και το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις χρεώσεις σας! Επίσης υπάρχει
η δυνατότητα να βάλετε και χειροκίνητα τα Watt της καταναλώσής σας.
Οι υπολογισμόι που κάνει το πρόγραμμα θεωρούν οτι την κατανάλωση αυτή που του δηλώνουμε την έχουμε συνέχεια.
Λειτουργία εφαρμογής
Το πρόγραμμα μπορεί να υπολογίσει αυτόματα την στιγμιαία καταναλώση σας. Για να το κάνετε αυτο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Πηγαίνετε μπροστά στο ρολόι της ΔΕΗ
• Εντοπίστε τον κινούμενο δίσκο. Όταν το σημάδι πάνω στον δισκο περάσει απο την κάθετη γραμμή πατήστε το πράσινο κουμπί “Έναρξη μέτρησης”
• Μετά απο μία ολόκληρη περιφορά πατήστε το κόκκινο κουμπί “Τερματισμός μέτρησης”.
Στην οθόνη τώρα εμφανίζετε η στιγμιαία κατανάλωση σας.
Μετρητής Ισχύος - screenshotΜετρητής Ισχύος - screenshotΜετρητής Ισχύος - screenshotΜετρητής Ισχύος - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestapps.powermeter

http://m.1mobile.com/com.bestapps.powermeter.html