Μετρητής Ισχύος

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να μετρήσετε πόσο σας χρεώνει η ΔΕΗ
#


Μετράτε μία περιφορά του δίσκου στο ρολόι της ΔΕΗ και το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις χρεώσεις σας!
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να βάλετε και χειροκίνητα τα Watt της κατανάλωσής σας.

Οι υπολογισμοί που κάνει το πρόγραμμα θεωρούν ότι την κατανάλωση αυτή που του δηλώνουμε την έχουμε συνέχεια.

Λειτουργία εφαρμογής
Το πρόγραμμα μπορεί να υπολογίσει αυτόματα την στιγμιαία κατανάλωσή σας.

Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
• Πηγαίνετε μπροστά στο ρολόι της ΔΕΗ
• Εντοπίστε τον κινούμενο δίσκο. Όταν το σημάδι πάνω στον δίσκο περάσει από την κάθετη γραμμή πατήστε το πράσινο κουμπί

“Έναρξη μέτρησης”
• Μετά από μία ολόκληρη περιφορά πατήστε το κόκκινο κουμπί “Τερματισμός μέτρησης”.
Στην οθόνη τώρα εμφανίζετε η στιγμιαία κατανάλωση σας.

Μετρητής Ισχύος - screenshotΜετρητής Ισχύος - screenshotΜετρητής Ισχύος - screenshot
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones