Δείκτες Δυσφορίας airquality

http://www.greekapps.info/2011/11/airquality.html
Οι Δείκτες Δυσφορίας εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη
του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες
#
Φορτώνονται αυτόματα μετεωρολογικά στοιχεία από ιδιωτικούς σταθμούς και υπολογίζονται για αυτές τις περιοχές, ο Γενικός Δείκτης (DI) και ο Προσωπικός Δείκτης (PMV).

3ο Βραβείο στον διαγωνισμό HTC Grand 2010!


Δείκτες Δυσφορίας airquality - screenshotΔείκτες Δυσφορίας airquality - screenshotΔείκτες Δυσφορίας airquality - screenshotΔείκτες Δυσφορίας airquality - screenshot
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones