Υπολογισμός ΦΠΑ (VAT)

Εφαρμογή υπολογισμού ΦΠΑ, ποσού με ΦΠΑ, και ποσού με αφαίρεση του ΦΠΑΥπολογισμός ΦΠΑ (VAT) - screenshotΥπολογισμός ΦΠΑ (VAT) - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=air.atomicorange.FpaCalc
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones