ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - Diaugeia

Η παρούσα έκδοση της εφαρμογής "ΔΙΑΥΓΕΙΑ Mobile" σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε από το smart phone ή tablet σας, πράξεις φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, από τη βάση δεδομένων των πράξεων που έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια. Το βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής και αυτό που τη διακρίνει, είναι ότι μπορεί να ειδοποιεί το χρήστη σε περίπτωση που αναρτηθούν νέες πράξεις, σύμφωνα με τις αναζητήσεις που έχει επιλέξει στην «Πολυσύνθετη Αναζήτηση».
Τι μπορεί να κάνει για εσάς η "ΔΙΑΥΓΕΙΑ Mobile";

• Εκτελεί αναζητήσεις στη βάση δεδομένων Δι@ύγεια αξιοποιώντας το σχετικό open data API.
• Εκτελεί πολυσύνθετες αναζητήσεις (επαναλαμβανόμενες αυτόματα), ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ο χρήστης προσδιορίζει, οι οποίες περιλαμβάνουν από μια έως πέντε επιμέρους αποθηκευμένες αναζητήσεις, στέλνοντας ειδοποίηση (notification) σε περίπτωση που βρεθούν νέες αναρτήσεις.
• Μπορεί να αποθηκεύει τις επιλογές αναζήτησης του χρήστη, για κάθε μελλοντική χρήση. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ή και να διαγράψει τις αναζητήσεις αυτές.
• Εκτελεί ταχύτατα αναζητήσεις, των οποίων οι επιλογές έχουν αποθηκευτεί, χωρίς να απαιτείται επαναπληκτρολόγηση κειμένων, αριθμών και ημερομηνιών.
• Μπορεί να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης σε αρχείο .xls.
• Αποθηκεύει μια πράξη, εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, σε μορφή αρχείου .pdf. Το περιεχόμενο της πράξης μπορεί να εμφανιστεί αν είναι εγκατεστημένος ένας .pdf viewer.
• Στην πολυσύνθετη αναζήτηση, η εφαρμογή εργάζεται στο παρασκήνιο, καταναλώνοντας τους ελάχιστους δυνατούς πόρους από τη συσκευή (λιγότερο από 20Mb RAM).
Η "ΔΙΑΥΓΕΙΑ Mobile" στηρίζεται στη βάση δεδομένων Δι@ύγεια (συνεργαζόμενο με το open data API) και με κανένα τρόπο δεν την υποκαθιστά. Επίσης με τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τη βάση, δεν υπερφορτώνει τον ιστότοπο, αλλά αξιοποιεί όλα τα δυναμικά του στοιχεία προς όφελος του χρήστη της εφαρμογής.
Επισημάνσεις:
• Όταν επιλεχθεί η «πολυσύνθετη αναζήτηση», η εφαρμογή , συνδέεται αυτόματα στη Δι@ύγεια, μόνο τις περιόδους που ο χρήστης έχει καθορίσει για την υλοποίηση της σύνδεσης.
• Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η εφαρμογή, αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη της και δεν αποστέλλονται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή λόγο.
• Συσκευές με μνήμη λιγότερη από 512 Mb Ram, πιθανώς να παρουσιάζουν καθυστερήσεις
• Η χρήση WiFi ή 3G - 4G συνίσταται. Η εφαρμογή κατά τη σύνδεσή της με τη Δι@ύγεια "κατεβάζει" και "ανεβάζει" δεδομένα. Παρά το περιορισμένο μέγεθος των δεδομένων αυτών, η παρατεταμένη χρήση της για μεγάλα διαστήματα είναι πιθανό να επιβαρύνει το χρήστη με χρεώσεις για "χρήση δεδομένων πακέτων".
• Η εφαρμογή δεν περιέχει διαφημίσεις (είναι Ads Free) και διατίθεται δωρεάν.
Η "ΔΙΑΥΓΕΙΑ Mobile" είναι μια εφαρμογή που απευθύνεται κυρίως σε όσους:
• Έχουν αξιολογήσει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησής και αναμένουν νέες αναρτήσεις σχετικές με το αντικείμενο της αναζήτησής τους.
• Εκτελούν συχνά αναζητήσεις και επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους ένα εργαλείο που θα τους διευκολύνει στη συλλογή και οργάνωση των αποτελεσμάτων.
• Επιθυμούν να εκτελούν αναζητήσεις οπουδήποτε και οποτεδήποτε, από τη συσκευή Android που διαθέτουν.  ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - στιγμιότυπο οθόνης   ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - στιγμιότυπο οθόνης   ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - στιγμιότυπο οθόνης   ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - στιγμιότυπο οθόνης   ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - στιγμιότυπο οθόνης   ΔΙΑΥΓΕΙΑ mobile - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=ehon.diavgeia

https://itunes.apple.com/us/app/diaugeia-anazetese-eponymias/id1158877059?mt=8 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones