Ελληνική γραφή Braille.

Ένα εύχρηστο βοήθημα για την εκμάθησή της ελληνικής γραφής Braille.Η εφαρμογή αυτή είναι μια παρουσίαση της ελληνικής γραφής Braille. Στόχος είναι να γίνει ένα εύχρηστο βοήθημα για την εκμάθησή της και ένας οδηγός για μετέπειτα.


 Περιέχει 3 ομάδες αντιστοιχιών με τα βασικά σύμβολα καθημερινής χρήσης, το πολυτονικό σύστημα, μαθηματικές πράξεις κατά Μενεΐδη, κατά Nemeth, διάφορα σύμβολα, όπως επίσης και το αγγλικό αλφάβητο.


Ελληνική γραφή Braille. - screenshotΕλληνική γραφή Braille. - screenshot

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edigitron.greek.braille.code#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLmVkaWdpdHJvbi5ncmVlay5icmFpbGxlLmNvZGUiXQ..

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones