Τελωνείο Online


Η εφαρμογή περιλαμβάνει online λύσεις, άμεσης οικονομικής πληροφόρησης και δράσης. Αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις οικονομικές συναλλαγές, να δώσει πληροφόρηση σε θέματα τελωνείων και φόρων και να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια οικονομικών υπαλλήλων, επαγγελματιών και πολιτών


  Τελωνείο Online - στιγμιότυπο οθόνης   Τελωνείο Online - στιγμιότυπο οθόνης   Τελωνείο Online - στιγμιότυπο οθόνης   Τελωνείο Online - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones