TopoNavigator χάρτης Ελλάδας

https://play.google.com/store/apps/details?id=anadigit.toponavigator.maps
Μετατρέψτε το τάμπλετ σας ή το τηλέφωνό σας σε ένα ισχυρό
#

χαρτογραφικό εργαλείο, που θα σας πλοηγήσει στους κακοτράχαλους χωματόδρομους και τα ξεχασμένα μονοπάτια της Ελλάδας, με τη σιγουριά των χαρτών TopoNavigator
Η Free έκδοση προσφέρει:
ΧΑΡΤΗΣ
• Εύκολη και απαλή Περιστροφή, Προοπτική και Ζουμ με τα δάχτυλα
• Συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 και WGS84
• Αποθήκευση χαρτών Offline (συμπεριλαμβάνονται οι
αεροφωτογραφίες του Κτηματολογίου και οι χάρτες OSM, Google και Microsoft) στην εσωτερική μνήμη ή την εξωτερική SD κάρτα της συσκευής.
• Ανάλυση αποθηκευμένου χάρτη (αριθμός πλακιδίων και μέγεθος αρχείων ανά Επίπεδο)
• Εεπικαιροποίηση χωρίς διαγραφή χαρτών
• Επιλογή γλώσσας (αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά), ανεξάρτητα από τις γενικές ρυθμίσεις
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
• Συνεχής δημιουργία διαγραμμάτων Ταχύτητας, Υψομέτρου, Ακρίβειας GPS και Κλίσης όταν είναι συνεδεδμένο το GPS

• Λειτουργία Δρομολόγησης (Ταχύτερη, Συντομότερη), επιλογή υψομετρικής ζώνης, αποφυγή διοδίων, επιλογή μόνο σηματοδοτημένων μονοπατιών. Ο καθορισμός αφετηρίας και προορισμού γίνεται με 6 τρόπους: παρατεταμένο πάτημα στο χάρτη, κέντρο χάρτη, GPS fix, θέση με συντεταγμένες, αναζήτηση οικισμού, ειδικό waypoint.
• Αναζήτηση σε 200.000 παγκόσμια τοπωνύμια, όπου περιλαμβάνονται και 20.000 οικισμοί, 1900 αρχαιολογικοί χώροι και 1400 μοναστήρια στην Ελλάδα
• Διαχειριστής Δρομολογήσεων. Επιτρέπει την off-line χρήση των δομολογήσεων, αλλαγή συμβόλου και ονόματος, διαγραφή μίας ή όλων.ΔΕΔΟΜΕΝΑ
• Απεριόριστα waypoints στο GPS fix ή αλλού στην οθόνη.
• Απεριόριστες καταγραφές πορειών με καθοριζόμενο βήμα χρόνου και απόστασης. Η γραμμή καταγραφής συμβολίζει με 4 χρώματα την ακρίβεια του σήματος (PDOP).
• Ψηφιοποίηση (χωρίς GPS fix) σημείων και γραμμών με το δάχτυλο, το ποντίκι ή το stylus
• Επεξεργασία των γραμμών επί της οθόνης (μετατροπή σε waypoint, διαγραφή trackpoint, μετακίνηση και προσθήκη trackpoints, διάτμηση γραμμής, αλλαγή συμβόλου). Διαγραφή πολλών γραμμών, Ένωση 2γραμμών σε 1.
• Σύμβολο γραμμών: εναίο σύμβολο ή 5 διαφορετικές χρωματικές παλέτες που βασίζονται σε ανάλυση Ίσων Διαστημάτων των τιμών ταχύτητας, κλίσης διαδρομής, υψομετρικής ζώνης, ρυθμού ανάβασης/κατάβασης και ακρίβειας στίγματος.
• Μετακίνηση, επεξεργασία και διαγραφή waypoint επί της οθόνης με παρατεταμένο πάτημα και σύρσιμο, αλλαγή συντεταγμένων ή στο GPS fix ή στο κέντρο του χάρτη
• Συνοδός εφαρμογή GPS Info (κατάσταση των δορυφόρων, 2 κλισιόμετρα την γωνία της συσκευής, καταχωρεί φράσεις ΝΜΕΑ, αποστέλει τη θέση σας με SMS ή e-mail), κάνει ανάλυση πολλαπλών διαδρομών
• Ταχύτατη αποθήκευση και εισαγωγή σημείων και πορειών (και σύμβολα πορειών) σε και από πρωτόκολλο KML/GPX με αυτόματη απλοποίηση
• Άμεση μεταφορά του αρχείου σε DropBox, Google Drive, e-mail, G-mail κλπ
• Με την μεταβολή της ταχύτητας, συγχρονισμένο AutoZoom (αλλαγή κλίμακας) και AutoTilt (αλλαγή προοπτικής) με 3 προφίλ χρήσης (Travel, Off-road, Extreme)
• Αυτόματη και επιλεγομενη προσαρμογή του χάρτη στην ανάλυση της οθόνης
• Αυτόματη Απλοποίηση των γραμμών στην καταχώρηση. 4 επιλογές: Χωρίς απλοποίηση, Ήπια, Μέτρια, Έντονη.
• Αυτόματη Περιστροφή χάρτη: Αυτόματη αλλαγή από πυξίδα σε κατεύθυνση κίνησης ανάλογα με την ταχύτητα
Το TopoNavigator Extreme (40€ για 3 άδειες χρήσης για 2 χρόνια) έχει άμεση πρόσβαση στους δύο TopoNavigator Internet Map Servers και προσφέρει 6 προφίλ Δρομολόγησης (Ταχύτερη, Συντομότερη, SUV, όχημα 4x4, περιπέτεια 4x4, Πεζοπορία). Στην ψηφιοποίηση σημείων και γραμμών, γίνεται αυτόματη λήψη υψομέτρου από ακριβέστατο DEM (μόνο για την Ελλάδα).
• Ο οδικός χάρτης TopoNavigator Road IMS προσφέρει εξαιρετικά ευανάγνωστους και ενημερωμένους χάρτες του οδικού δικτύου.
• Ο πεζοπορικός χάρτης TopoNavigator Terrain IMS, ο πληρέστερος χάρτης της Ελλάδας για οποιαδήποτε outdoor δραστηριότητα (πεζοπορία, ποδηλασία, 4x4).
Και οι δύο χάρτες είναι διαθέσιμοι τόσο στα ελληνικά, όσο και σε λατινικούς χαρακτήρες.

TopoNavigator Android - screenshotTopoNavigator Android - screenshotTopoNavigator Android - screenshotTopoNavigator Android - screenshot TopoNavigator Android - screenshotTopoNavigator Android - screenshotTopoNavigator Android - screenshotTopoNavigator Android - screenshot
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones