Πάσχα

Ο χρήστης εισάγει το έτος και το πρόγραμμα υπολογίζει -μέσω αλγορίθμου- το Πάσχα για την εκάστοτε χρονιά.

           
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones