Μπιρίμπα Σκορ

Μετατρέψτε το τηλέφωνο ή το tablet σας σε πίνακα του σκορ μπιρίμπας! Δεν χρειάζεστε πλέον στυλό και χαρτί!
- Υποστηρίζει 2,3,4 και 6 παίχτες
- Ονόματα παιχτών και ομάδων
- Εμφανίζει αυτόματα το ποιος μοιράζει κάθε φορά
- Δυνατότητα αποθήκευσης

Μπιρίμπα Σκορ - screenshotΜπιρίμπα Σκορ - screenshotΜπιρίμπα Σκορ - screenshotΜπιρίμπα Σκορ - screenshot

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones