Μόρια Πανελληνίων

Υπολογισμός μορίων πανελληνίων εξετάσεων.
Υπολογίστε εύκολα και αξιόπιστα τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης καθώς και τα μόρια ανά επιστημονικό πεδίο.

Ανάλυση των μορίων ανά Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με τα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας.
Αποθηκεύστε τους υπολογισμούς με τα μόριά σας, των συμμαθητών σας ή των μαθητών σας (οι καθηγητές).


Μόρια Πανελληνίων - screenshotΜόρια Πανελληνίων - screenshotΜόρια Πανελληνίων - screenshotΜόρια Πανελληνίων - screenshotΜόρια Πανελληνίων - screenshot

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones