Διόδια

Αναζητήστε τώρα εύκολα και γρήγορα τα διόδια μεταξύ δύο
οποιονδήποτε #

σημείων στην Ελλάδα.
Με την βοήθεια του χάρτη μάθετε τα διόδια που θα βρείτε στην διαδρομή σας και υπολογίστε το κόστος για κάθε μια από τις διαθέσιμες κατηγορίες οχημάτων.
Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα αναζήτησης μέσω διάδρασης με τον χάρτη
- Click στο χάρτη για αφετηρία
- Long click στο χάρτη για προορισμό
Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης μέσω φόρμας, όπου δηλώνεται η κατηγορία μέσου και τα δύο σημεία.
Με την επιτυχή αναζήτηση εμφανίζονται στο χάρτη τα διόδια από τα οποία περνάει η διαδρομή καθώς και το συνολικό κόστος της επιλεγμένης κατηγορίας.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά ανάλογα την γλώσσα επιλογής του κινητού.

Εικόνα στιγμιότυπου οθόνηςΕικόνα στιγμιότυπου οθόνηςΕικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones