Ελληνικό Καραόκε!!

Δοκίμασε της δυνατότητες σου στο Ελληνικό τραγούδι!
Η εφαρμογή συνδέεται με το youtube για τα τραγούδια
Ελληνικό Καραόκε!! - screenshotΕλληνικό Καραόκε!! - screenshotΕλληνικό Καραόκε!! - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.karaoke_greeka

http://m.1mobile.com/com.company.karaoke_greeka.html
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones