ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ είναι γραμμένο για παιδιά προσχολικής ηλικίας
# # εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά.
Το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μαθαίνει στο νήπιο τα γράμματα, τα νούμερα, τα σχήματα, τα ζώα, τα χρώματα, τα μέσα μεταφοράς σε ένα περιβάλλον με εικόνες


ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ lite - screenshot

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ lite - screenshotΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ lite - screenshotΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ lite - screenshot
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones