Υπολογιστής εμβαδού και όγκου


Υπολογίστε το εμβαδόν ενός κύκλου από την ακτίνα. Υπολογίστε τον όγκο του κυλίνδρου από την ακτίνα και το ύψος. Υπολογίστε την περιοχή από το επίπεδο από το μήκος της πλευράς. Υπολογίστε τον όγκο του στερεού από το μήκος της πλευράς             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones