Μόρια Εξετάσεων

Μαθητές της Α' Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μ.Ν. Ράπτου , στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής , δημιούργησαν εφαρμογή υπολογισμού μορίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Η εφαρμογή απευθύνεται ,προς το παρών, σε Γενικά Λύκεια και δεν περιλαμβάνει ειδικά μαθήματα.
H ανάπτυξή της έγινε με την πλατφόρμα AppInventor2 του M.I.T. κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Α' τετραμήνου του σχολικού έτους 2013-2014.

Τα Αγγλικά που εμφανίζονται στα μαθήματα επιλογής είναι περιορισμός της πλατφόρμας ανάπτυξης.


Μόρια Εξετάσεων - screenshotΜόρια Εξετάσεων - screenshotΜόρια Εξετάσεων - screenshotΜόρια Εξετάσεων - screenshot

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones