Υπολογισμός Έκπτωσης


Συμπληρώστε την αρχική τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης και βρείτε αμέσως την τελική τιμή.
Ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές αλλά και τους επαγγελματίες!

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones