Αναζήτηση ΑΦΜ

Αναζητήστε στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω του ΑΦΜ τους,
χρησιμοποιώντας τη νέα υπηρεσία των ΓΓΠΣ/ΓΓΔΕ (νέα έκδοση 2014).Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πρέπει να είσαι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet. Εφόσον είστε
πιστοποιημένος μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω του ΑΦΜ τους, και αφού εγγραφείτε στην υπηρεσία της ΓΓΠΣ/ΓΓΔΕ.


Αναζήτηση ΑΦΜ - screenshotΑναζήτηση ΑΦΜ - screenshotΑναζήτηση ΑΦΜ - screenshotΑναζήτηση ΑΦΜ - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=gr.iovldevel.greekvatsearch
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones