Νίντζα μετ΄εμποδίων

Βοηθήστε τον μικρό νίντζα να αποφύγει τα εμπόδια!https://play.google.com/store/apps/details?id=zz.zz.z

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones