Χρεοπιστώσεις

www.greekapps.info/2014/10/xreopistwseis.html#greekapps
Η εφαρμογή ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ σας βοηθά στην διαχείριση λογαριασμών για υπολογισμό υπολοίπων Πελατών και Προμηθευτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε Λογαριασμούς, Πελάτες σας δηλαδή, Προμηθευτές ή Τρίτους με τους οποίους έχετε συναλλαγές. Σε κάθε Λογαριασμό αποθηκεύονται η Επωνυμία/Όνομα, η πόλη και 2 τηλέφωνα.
Αφού αποθηκεύσετε έναν Νέο Λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε Κινήσεις αυτού του Λογαριασμού. Οι Κινήσεις μπορούν να είναι είτε ΧΡΕΩΣΕΙΣ, τιμολόγια, παραλαβές ή άλλου είδους κινήσεις οι οποίες ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ (προσθένονται) στο λογαριασμό, είτε ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, μετρητά ή επιταγές ή επιστροφές, οι οποίες ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ (αφαιρούνται) από τον λογαριασμό.
Έτσι δημιουργείται μια λίστα κινήσεων του λογαριασμού και υπολογίζεται το υπόλοιπό του.
Σε κάθε κίνηση (χρεώση ή πίστωση) αποθηκεύονται το Όνομα της κίνησης, η ημερομηνία και το ποσό.
Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το υπόλοιπο του κάθε λογαριασμού καθώς και το ΙΣΟΖΥΓΙΟ, το γενικό υπόλοιπο.
Έτσι έχετε μια πλήρη εικόνα του τι χρωστάτε και τι σας χρωστούν.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
- Επιλογή αλλαγής εικονιδίου του κάθε λογαριασμού καθώς και αξιολόγησής τους.
- Επιλογή αλλαγής της προβολής των κινήσεων σε αναλυτική και συνοπτική προβολή.
- Επιλογή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων.
- Επιλογή αλλαγής φόντου (wallpaper) με 9 διαφορετικά φόντα.
Επίσης η εφαρμογή έχει μεταφραστεί και στα Αγγλικά.

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones