Δικτυάδες

Η εφαρμογή αποτελεί ανεπίσημη υλοποίηση για την παροχή εύκολης εποπτείας διάφορων υπηρεσιών του τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο και δεν αποτελεί επίσημο/εξουσιοδοτημένο μέρος του. Ο χρήστης που επιλέγει την χρήση αυτής της εφαρμογής το κάνει καθαρά με δική του ευθύνη, έχοντας υπόψιν τα παραπάνω. Η συγκεκριμένη υλοποίηση δεν
αποθηκεύει πουθενά απομακρυσμένα, τα στοιχεία του χρήστη παρά μόνο στο κινητό του. Σκοπός αυτής της εφαρμογής δεν είναι η αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών του τμήματος Η.Μ.Μ.Υ αλλά η εύκολη πρόσβαση σε κάποιες από αυτές, όταν ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει.

Δυνατότητες εφαρμογής:
- Γρήγορη πρόσβαση σε βαθμολογίες χωρίς την απαίτηση σύνδεσης VPN.
- Εμφάνιση προγράμματος ανάλογα την επιλογή του χρήστη.
- Εμφάνιση ανακοινώσεων του τμήματος.
- Υποστήριξη τόσο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών φοιτητών (αυτόματη αναγνώριση από την εφαρμογή).


Δικτυάδες - screenshotΔικτυάδες - screenshotΔικτυάδες - screenshotΔικτυάδες - screenshotΔικτυάδες - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.ribben.uth_university.uthuniversity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones