Σίτιση

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο μενού της λέσχης ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον ενδιαφέρει.
Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των μενού αλλά και προσπάθεια για την ενσωμάτωση επιπλέον μενού εστιατορίων άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η εφαρμογή είναι απλή στην χρήστη. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το ίδρυμα που ενδιαφέρεται και στην συνέχεια του προβάλλεται το ημερήσιο μενού της τωρινής αλλά και της αυριανής ημέρας.


Σίτιση - screenshotΣίτιση - screenshotΣίτιση - screenshotΣίτιση - screenshotΣίτιση - screenshotΣίτιση - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.sitisi250261
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones