ΚΡΕΜΑΛΑ 2

http://www.greekapps.info/2015/03/kremala2.html#greekapps
Νέα ανανεωμένη κρεμάλα.
Με πολλές επιλογές παιχνιδιού.
Περιέχει πάνω από 2000 λέξεις
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones