Ξερή

Κάθε παίκτης παίρνει 6 φύλλα στα χέρια του και ρίχνει ένα φύλλο κάτω
# #

όταν είναι η σειρά του.
Αν υπάρχει μόνο ένα φύλλο στο τραπέζι και έχετε το ίδιο φύλλο πάνω σας, τότε μπορείτε να κάνετε ‘Ξερή’ και να προηγηθείτε των αντιπάλων σας.

Αποκτήστε πλεονέκτημα στο παιχνίδι συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα φύλλα.
Πώς θα το κάνετε αυτό;
Με τη σωστή στρατηγική και πολλούς βαλέδες!

Ξερή - screenshotΞερή - screenshot
Ξερή - screenshotΞερή - screenshot
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones