Απλή λίστα εργασιών

Η Απλή Λίστα Εργασιών σας βοηθά να κρατήσετε τις εργασίες σας οργανωμένες.
Αυτή η εφαρμογή έχει ως στόχο να είναι γρήγορη, εύκολη και απλή.
Λειτουργίες:
- Κατηγορίες εργασιών
- Υπενθυμίσεις
- Απεριόριστες εγγραφές
- Αντίγραφο ασφαλείας / επαναφορά

  Απλή Λίστα Εργασιών - στιγμιότυπο οθόνης   Απλή Λίστα Εργασιών - στιγμιότυπο οθόνης   Απλή Λίστα Εργασιών - στιγμιότυπο οθόνης   Απλή Λίστα Εργασιών - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones