Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο

http://www.greekapps.info/2015/09/blog-post.html#greekapps
Το «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο» (ΟΛΠΛ) είναι μία εφαρμογή, η οποία σας παρέχεται από την AXA για την αποστολή και πιστοποίηση των χιλιομέτρων που έχετε διανύσει με το ασφαλισμένο όχημα κατά την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, όπως απαιτεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο».

Αυτή η εφαρμογή αφορά μόνο πελάτες της AXA και συνδέεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου σας στην ΑΧΑ. Τα δεδομένα (βίντεο, αριθμός χιλιομέτρων και αριθμός πινακίδας οχήματος) που στέλνονται στην ΑΧΑ μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιούνται από την ΑΧΑ προκειμένου να πιστοποιήσουν τον αριθμό χιλιομέτρων που έχετε διανύσει κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας με το ασφαλισμένο όχημα, ώστε να τεκμηριώσουν την παροχή της έκπτωσης.
Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες αυτής της εφαρμογής, απαιτείται να έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου στην ΑΧΑ και να έχετε δηλώσει, κατά την έναρξη ή την ανανέωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου, την επιθυμία σας να συμμετέχετε στο «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο» για να λάβετε την αντίστοιχη έκπτωση. Δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
  Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο - στιγμιότυπο οθόνης   Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο - στιγμιότυπο οθόνης   Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο - στιγμιότυπο οθόνης


Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones