Τεστάκια Βιολογίας

Πρόκειται για ένα σύνολο από τεστάκια με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας.
Προς το παρόν, περιέχονται συνολικά περίπου 200 ερωτήσεις που προέρχονται από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για Βιολόγους του 2002, 2004, 2006 και 2008 και μόνο από το βιολογικό μέρος του "Γνωστικού αντικειμένου". Οι ερωτήσεις αυτές έχουν κατανεμηθεί σε διάφορους
επιμέρους θεματικούς τομείς της επιστήμης της Βιολογίας.
Χαρακτηριστικά εφαρμογής:
- Εξαιρετικά μικρό μέγεθος (~220 KB)
- Αποθήκευση αγαπημένων ερωτήσεων
- Παρακολούθηση/Αποθήκευση προόδου
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικής ανάδρασης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να ΜΗΝ δείχνει άμεσα τη σωστή. Αυτό γίνεται επί τούτου έτσι, ώστε ο χρήστης να επαναλάβει το τεστάκι και να ανακαλύψει μόνος του τη σωστή απάντηση. Επιπλέον, με αυτή τη διαδικασία του δίνεται η αφορμή να εμπεδώσει καλύτερα και τις υπόλοιπες ερωτοαπαντήσεις της εκάστοτε θεματικής ενότητας. Γιατί, όπως είναι γνωστό, "Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως". (Στην πραγματικότητα η μάθηση έχεις δύο μανάδες: την επανάληψη και την περιέργεια ^_^ ).


  Τεστάκια Βιολογίας - στιγμιότυπο οθόνης   Τεστάκια Βιολογίας - στιγμιότυπο οθόνης   Τεστάκια Βιολογίας - στιγμιότυπο οθόνης   Τεστάκια Βιολογίας - στιγμιότυπο οθόνης   Τεστάκια Βιολογίας - στιγμιότυπο οθόνης   Τεστάκια Βιολογίας - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alamot.bioltests

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones