Γερμανικά Ανώμαλα Ρήματα

http://www.greekapps.info/2015/12/German-Irregular-Verbs-Exerciser.html#greekapps
Το GiVe (German Irregular Verbs Exerciser) είναι μια εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να μάθετε τα ανώμαλα ρήματα της γερμανικής γλώσσας
Αξιοποιήστε το χρόνο σωστά και εξασκηθείτε οπουδήποτε. Αυτή είναι η full έκδοση με περισσότερα από 160 ρήματα!Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones