Γεωδυσσεια

Μάθετε τις συντεταγμένες του σημείου που βρίσκεστε, σε όλα τα Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς, με ένα κλικ στο κινητό σας. Υποστηρίζονται τα ΕΓΣΑ87, HATT, ΤΜ3, HTRS07, UTM, WGS84. Υπολογίστε ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΜΒΑΔΑ πάνω στον χάρτη. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης χαρτογραφικών δεδομένων στην εφαρμογή
Το εικονίδιο με τον υπολογιστή τσέπης (πάνω αριστερά) υπολογίζει τις συντεταγμένες. Το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά, δίνει τη δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης των χαρτογραφικών επίπεδων κατά βούληση. Τα χαρτογραφικά επίπεδα που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή είναι τα Google Hybrid Satellite, Google Terrain, Open Streen Map, οι αεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ, και η Διανομή 1:50000 της ΓΥΣ. Με αριστερό κλικ στον χάρτη προσθέτουμε ένα νέο σημείο, του οποίου οι συντεταγμένες εμφανίζονται με αριστερό κλικ στο εικονίδιο του. Κάθε σημείο μπορεί να διαγράφει με το κουμπί εντολής ΔΙΑΓΡΑΦΗ που βρίσκεται στο τέλος της λίστας με τις υπολογισμένες συντεταγμένες του σημείου.
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones