Θάσος Offline Hiking Map

Η εφαρμογή Thassos Offline Hiking Map είναι ένας ψηφιακός οδηγός πεδίου με πλήρη λειτουργικότητα απουσία διαδικτύου. Η εφαρμογή αποτελεί μέρος του Offline Mapping Project των εκδόσεων Nakas Road Cartography του ομίλου Nakas Group. To Offline Mapping Project αποτελεί την υλοποίηση του Οράματος της ομάδας Συνδημιουργίας με σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σειράς αυτόνομων ψηφιακών οδηγών πεδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινότητας των χρηστών.
Η εφαρμογή περιέχει ψηφιακούς χάρτες πέντε επιπέδων εστίασης (1:250.000 - 1:15.000) υψηλής ανάλυσης, συμπιεσμένους μόλις σε 35,6 MB. Επίσης, περιέχει την αναλυτική περιγραφή 26 διαδρομών της Νήσου Θάσος, καθώς και λειτουργικότητα πυξίδας. Όταν ο χρήστης βρίσκεται στο πεδίο, η εφαρμογή παρέχει στον χρήστη συμφραζόμενα δεδομένα (contextual data) με οδηγίες, με κριτήρια την θέση (GPS) και την κατεύθυνσή του.
Επιπλέον, η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη για την απόσταση που του απομένει από τον προορισμό του, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης.

-


   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης   Θάσος Offline Hiking Map - στιγμιότυπο οθόνης
-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nakasgroup.thassosOFMP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones