Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης

Η εφαρμογή περιέχει τα προγράμματα διαδρομών για τα Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης.
Δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.
Τα δεδομένα κατεβαίνουν μία φορά κατά την εγκατάσταση και έπειτα έχετε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των Αστικών Κατερίνης στο κινητό σας.


-


  Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης - στιγμιότυπο οθόνης   Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης - στιγμιότυπο οθόνης   Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης - στιγμιότυπο οθόνης
-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thi.busapp

http://m.1mobile.com/com.thi.busapp.html
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones