Εξασκώ τον λόγο for kids free

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να εξασκήσει τον λόγο και τον λογικό
##

συλλογισμό σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών
Κάθε εργασία παρουσιάζει μία σειρά από εικόνες στην οθόνη, που φτιάχνουν μαζί μια ιστορία, οι εικόνες, όμως, στην αρχή είναι ανακατεμένες. Το παιδί πρέπει να βάλει τις εικόνες στη σωστή σειρά και να πει μια ιστορία βασισμένη σε αυτές. Το παιχνίδι εξασκεί αποτελεσματικά την παραγωγή λόγου με ολοκληρωμένες και με νόημα προτάσεις, όπως και την παραγωγή λογικών συμπερασμάτων, βασισμένων σε παρατηρήσιμα γεγονότα.
Για να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή σειρά, τα παιδιά πρέπει πρώτα να κατακτήσουν καθημερινές, χρονικές, χωρικές και άλλες λογικές σχέσεις και να δείξουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Και μόνο που εξετάζουν τις εικόνες, τα παιδιά εξασκούν την προσοχή και τη συγκέντρωση.
Το παιχνίδι είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζητήστε από το παιδί σας να πει μια μικρή ιστορία ή με κάποιον τρόπο να περιγράψει γιατί οι εικόνες πρέπει να είναι σε αυτή τη σειρά ή τι συμβαίνει στις εικόνες. Κάθε ιστορία έχει μία αρχή, μετά κάποια εξέλιξη και ένα τέλος. Όλες οι εικόνες είναι ρεαλιστικές, πολύχρωμες και εύκολες στην κατανόηση από μικρά παιδιά.
Το παιχνίδι διαθέτει εργασίες με 3 επίπεδα δυσκολίας:
1. Εύκολο - σειρές από 4 εύκολες εικόνες (για παράδειγμα, 1. ολόκληρο μήλο, 2. δαγκωμένο μήλο, 3. μισοφαγωμένο μήλο, 4. ο πυρήνας του μήλου).
2. Μέτριο - σειρές από 4 εικόνες, που μαζί φτιάχνουν μία μικρή ιστορία με απλή πλοκή.
3. Δύσκολο - σειρές από 5-6 εικόνες με μεγαλύτερη πλοκή, όπου το παιδί πρέπει να κατακτήσει χρονικές και καθημερινές σχέσεις.
Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές είναι ένα εξαιρετικό μέσο για εκπαιδευτικές εφαρμογές και διαδραστικά βιβλία που μπορούν να εξασκήσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες σε μικρή ηλικία. Συστήνουμε το παιχνίδι σε γονείς και δασκάλους, που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν αυτές τις νέες τεχνικές στη διδασκαλία

  Εξασκώ τον λόγο for kids free - στιγμιότυπο οθόνης   Εξασκώ τον λόγο for kids free - στιγμιότυπο οθόνης   Εξασκώ τον λόγο for kids free - στιγμιότυπο οθόνης   Εξασκώ τον λόγο for kids free - στιγμιότυπο οθόνης   Εξασκώ τον λόγο for kids free - στιγμιότυπο οθόνης   Εξασκώ τον λόγο for kids free - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones