Βρες το μέρος

Σε κάθε πίστα εμφανίζεται και μία γεωγραφική ελληνική τοποθεσία, νησί ή πόλη, μπορείτε να βρείτε το μέρος;
- 100% ελληνικό παιχνίδι
- όμορφη σχεδίαση
- με νέες πίστες να προστίθενται συνεχώς

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones