ΚΙΝΟ

Η εφαρμογή έχει σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των χρηστών
#

σχετικά με το παιχνίδι τύχης Kino.
Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται άμεσα και να παρακολουθούν τις τελευταίες κληρώσεις που πραγματοποιούνται καθώς και να αναζητήσουν οποιαδήποτε παλαιότερη κλήρωση επιθυμούν με βάση τον αριθμό της κλήρωσης ή την ημερομηνία της. Μπορούν να ευρεθούν επιτυχώς όλες οι κληρώσεις ξεκινώντας από την ημερομηνία εκκίνησης του παιχνιδιού, δηλαδή το 2003.
Επίσης, περιέχεται ο πίνακας αποδόσεων του παιχνιδιού με δυνατότητα παραμετροποίησης του με βάση την ύπαρξη Kino Bonus ή όχι και την τιμή του πολλαπλασιαστή


Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τυχαία δελτία ή ακόμα και να δημιουργήσουν τα δικά τους. Η εφαρμογή ενημερώνει για κάθε κλήρωση που προβάλει ο χρήστης, αν υπάρχει κάποιο δελτίο του που έχει κερδίσει, καθώς και το τελικό ποσό που κερδίζει με βάση τις τιμές τους για τα Kino Bonus και πολλαπλασιαστή.
ΝΕΟ!!! Οι χρήστες πλέον μπορούν να δημιουργήσουν το δελτίο που έπαιξαν στην πραγματικότητα και να βρουν τα συνολικά κέρδη τους. Απλά δημιουργείστε το δελτίο σας ακριβώς όπως το καταθέσατε και επιλέξτε τον αριθμό της πρώτης κλήρωσης που αυτό είναι ενεργό. Η εφαρμογή θα κάνει τα υπόλοιπα για εσάς, υπολογίζοντας τα συνολικά κέρδη του δελτίου,, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες του σε κάθε κλήρωση στην οποία συμμετείχε, καθώς και άλλα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν πρέπει να ξαναρίξετε το συγκεκριμένο δελτίο.

Λειτουργίες:
- Προβολή τελευταίων κληρώσεων
- Εύρεση συνολικών κερδών δελτίου (που παίξατε στην πραγματικότητα)
- Στατιστική ανάλυση κληρώσεων ημέρας
- Αναζήτηση κλήρωσης με αριθμό/ημερομηνία, εώς και το 2003 (πρώτη κλήρωση)
- Δημιουργία δελτίων (τυχαίων ή όχι)
- Σύγκριση δελτίων με κληρώσεις και έλεγχος κερδών
- Παραμετροποιήσιμος πίνακας αποδόσεων

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones